Мъжки гласове от България - Химни и песнопения от литургията - Дир. М. Н. Верхоев
KOCH - 3-14892 H1 - 1995 г.

Отче наш (Н. Кедров)
 
Спаси Боже (П. Чесноков)
 
Ангел вопияше (Петър Динев)