JOHN KOUKOUZELIS – THE ANGEL-VOICED CHAMBER ENSEMBLE
Balkanton1982 - ВХА 10759
Priidite ublajim Yossifa, mode 5 - bolgarski rozpev

 
Refren from 103 Psalm, mode 8 - Y.Koukouzel
 
Blessed is the Man, kom.P.Gr.Tschesnokov