Старинни български песнопения
Балкантон 1974/75 г. - LP - BXA 1334, 1842, 1988

Достойно ест (Аверкия монах рилец)
 
Воскресения ден (Неофит Рилски)
 
Владику и свещеноначалника (Иван Кукузел)
 
Те-ри-рем - финал (из Полиелей на българката)