Купа и Грамота - І-во място, Хайновка, Полша, 1987 г.